DE  ARCHITECT  DIE  LUISTERT

Welstand akkoord met ontwerp.

Wat kunnen er met riet mooie rondingen gemaakt worden! Welstand is akkoord met dit ontwerp aan de Zuiderzeeweg.