Groen licht voor bouw Emmaüshof Zwolle

Binnenkort zal worden begonnen met de sloop van de huidige bebouwing en de realisatie van dit mooie levensloopbestendige appartementengebouw in Berkum. Alle woning zijn inmiddels verkocht.