Bestemmingsplan huisartsenpraktijk Rouveen vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 16 november jl. het bestemmingsplan van de nieuwe huisartsenpraktijk in Rouveen vastgesteld. Hiermee wordt het dorp uitgebreid met een mooie praktijk op de huidige plek van het leegstaande bibliotheekgebouw.

Dit plan wat enerzijds met haar vorm anticipeert op de landschappelijke lijnen van het Slagenlandschap en anderzijds aansluit op de bebouwing van Rouveen Dorp. Het is een fors programma maar met de gekozen formules is het geheel passend op de plek.  In het nieuwe pand komt namelijk ook plek voor verpleegkundigen, podologie, psychologie, logopedie en een apotheek. Op de verdieping worden drie appartementen gerealiseerd.

De raad van Staphorst is dan ook zeer positief en heeft besloten om het bestemmingsplan vast te stellen.