Wat doen wij allemaal?

Ontwerp

Welke nieuwbouwwens u ook heeft, een vaag idee of concreet uitgewerkt plan, Huls Architecten luistert naar uw wensen en vertaalt ze in creatieve ontwerpen. Betaalbaar en bouwtechnisch haalbaar. Niet gebonden aan één bepaalde stijl, maar passend bij uw wens en de omgeving.

Bouwkunde

Een goed ontwerp wordt vertaalt naar goede bouwkundige tekeningen. Maakbaar en betaalbaar. Van werktekeningen voor de bouwplaats tot productietekeningen van trappen, balustrades of kozijnen. Onze bouwkundig kennis wordt ook ingezet voor ontwerpen van derden.

Bestek

In een bouwkundig bestek staan uitgangspunten voor de bouw zwart-op-wit. Huls Architecten vervaardigt bestekken volgens de Stabu-systematiek. Met een goed bestek en nauwkeurige tekeningen hebben alle betrokken partijen de juiste informatie. Het begin van een goed en soepel lopende uitvoering.

Brandpreventie

Ieder gebouw, bestaand en nieuw, moet voldoen aan eisen ten aanzien van brandpreventie. Huls Architecten houdt vanzelfsprekend rekening met brandvoorschriften bij plannen voor nieuwbouw of verbouw. We hebben de expertise in huis om brandoverslag- en vuurlastberekeningen te maken.

Gebruik

Elk gebouw moet voldoen aan het Gebruiksbesluit. In sommige situaties is een gebruiksvergunning of gebruiksmelding nodig. Uiteraard houden we bij het ontwerp hier reeds rekening mee. Maar ook voor uw bestaande huisvesting maken wij maken de hiervoor benodigde tekeningen.

Bouwbesluit

Het ontwerpen en realiseren van huisvesting is onze ‘core business’. Vanaf het eerste initiatief worden opdrachtgevers bijgestaan met deskundig advies. Duurzaam vormgegeven en kostenbewust. Mede door de ervaring en deskundigheid op de diverse deelgebieden zijn we in staat slagvaardig en efficiënt te werken. Uw wens voorzien van een kwalitatief goed advies staat voorop.

Bouwfysische berekeningen

Uw toekomstige pand moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Al bij het ontwerp houden we hier rekening mee. In eigen huis maken we de vereiste daglicht-, ventilatie- en energieprestatieberekeningen. Waar nodig worden tevens de akoestische berekeningen verzorgd. Zo komen we snel, efficiënt en goed onderbouwd tot een ontwerp dat aan alle eisen voldoet.

Bouwbegeleiding

Het bouwproces is boeiend, maar ook complex. Huls Architecten kan de bouwbegeleiding voor u verzorgen. Of nog beter gezegd: ontzorgen. Met onze bouwkundige kennis behartigen we optimaal uw belangen. In de praktijk voeren wij de bouwdirectie, organiseren bouwvergaderingen en houden toezicht tijdens de bouw. Van bouwrijp maken tot oplevering heeft u geen omkijken naar het bouwproces.

Landschap/stedenbouw

Een opgave staat nooit op zichzelf, maar heeft impact op haar omgeving. Ruimtelijke kwaliteit begint bij de omgeving. Door de omgeving zelf en haar context als vertrekpunt te nemen wordt een goede landschappelijke of stedenbouwkundige inpassing gerealiseerd. Zowel voor een erfinrichtingsplan op kleine schaal als een stedenbouwkundig verkavelingsplan op grotere schaal is harmonie met de omgeving vertrekpunt.