DE  ARCHITECT  DIE  LUISTERT

Bestek

In een bouwkundig bestek staan uitgangspunten voor de bouw zwart-op-wit. Huls Architecten vervaardigt bestekken volgens de Stabu-systematiek. Met een goed bestek en nauwkeurige tekeningen hebben alle betrokken partijen de juiste informatie. Het begin van een goed en soepel lopende uitvoering.