DE  ARCHITECT  DIE  LUISTERT

Brandpreventie

Ieder gebouw, bestaand en nieuw, moet voldoen aan eisen ten aanzien van brandpreventie. Huls Architecten houdt vanzelfsprekend rekening met brandvoorschriften bij plannen voor nieuwbouw of verbouw. We hebben de expertise in huis om brandoverslag- en vuurlastberekeningen te maken.