DE  ARCHITECT  DIE  LUISTERT

Gebruik

Elk gebouw moet voldoen aan het Gebruiksbesluit. In sommige situaties is een gebruiksvergunning of gebruiksmelding nodig. Uiteraard houden we bij het ontwerp hier reeds rekening mee. Maar ook voor uw bestaande huisvesting maken wij maken de hiervoor benodigde tekeningen.