DE  ARCHITECT  DIE  LUISTERT

Landschap/stedenbouw

Een opgave staat nooit op zichzelf, maar heeft impact op haar omgeving. Ruimtelijke kwaliteit begint bij de omgeving. Door de omgeving zelf en haar context als vertrekpunt te nemen wordt een goede landschappelijke of stedenbouwkundige inpassing gerealiseerd. Zowel voor een erfinrichtingsplan op kleine schaal als een stedenbouwkundig verkavelingsplan op grotere schaal is harmonie met de omgeving vertrekpunt.