DE  ARCHITECT  DIE  LUISTERT

Duurzaam vormgeven

Niet het plan zelf, maar รบ bent de hoofdrolspeler in het proces. Dat is de onderscheidende missie van Huls Architecten. In alle fasen van het traject, want het is uw project.

Architectuur

Huls Architecten spreekt over duurzaam vormgeven. Daarmee gaan verder dan 'alleen maar' duurzaam bouwen. Tijdloos ontwerpen, ontwerpen met een heldere structuur, ontwerpen in harmonie met de omgeving, ontwerpen met een menselijke maat met oog voor detail. Ontwerpen wat kan en wat blijft. Schoonheid is duurzaam.

Bouwkunde

Duurzaam vormgeven betekent ook duurzaam uitwerken van het ontwerp. Het ontwerp moet technisch maakbaar zijn en passen in binnen de regelgeving en uw budget. Omdat de invloed op de kosten evenredig afneemt met de vordering van het traject, is het belangrijk in een vroeg stadium de kosten in beeld te hebben en tijdens het verdere traject te beheersen. Daardoor kunnen we sturen, kunnen we met u keuzes maken, kunnen we uw wensen vormgeven binnen uw budget.