Goutum Leeuwarden

Voor het Friese dorp Goutum bij Leeuwarden is een beeldkwaliteitsplan opgesteld welke stuurt op een “Friese architectuur”.  Er is gestreefd naar kleinschaligheid en individualiteit binnen de blokken. Dit door het toepassen van dwarskappen, verschillen in de compositie van de gevels, verschil in kleur metselwerk en verbijzondering van het metselwerk. Op detailniveau zitten er verschillen in deuromlijsting, al dan niet toepassen van een luifel en verschillen in de smetplak onder de goot. Allemaal middelen om een individuele en eigen Friese sfeer te creëren. De binnenkant van deze huizen is ontworpen volgens een bestaand concept.