HHG Barneveld

Het kerkgebouw van de HHK Barneveld heeft door haar heldere klassieke vormgeving een eigen plek tussen enerzijds modern vormgegeven schoolgebouwen en anderzijds het landelijk karakter van de overige omgeving.

De eenduidige hoofdvorm heeft een verbijzondering door een uitbouw ter plaatse van de entree. Verder geeft de geleding door de penanten in de gevel het gebouw een menselijke maat. Binnen de hoofdvorm is een fijne detaillering toegepast, zowel in het exterieur als in het interieur. Ook het materiaal en kleurgebruik kenmerken zich door een fijne afstemming.